TIETOSUOJASELOSTE


Tämä on LYYLI Bridal & Wedding ja Lyreilia Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.09.2019.


1. REKISTERINPITÄJÄ

Lyreilia Oy (verkkokauppa) ja LYYLI - Bridal & Wedding

Yhteystiedot:

Mannerheimintie 120, 00270 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Laura Pensasmäki ja Nelli Ruhanen

[email protected]

2. REKISTERÖIDYT

Asiakasrekisterimme koskee LYYLI - Bridal & Wedding sivuston käyttäjiä ja jäseniä (kotisivut: www.lyyliwedding.fi), sekä verkkokauppamme (verkkokauppaa operoi Lyreilia Oy, verkkokauppa: www.lyreilia.selz.com) asiakkaita. Löydät alta tarkemmat erittelyt rekisteriin tallennettavista henkilötiedoista ja niiden käyttötarkoituksista.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

LYYLI Bridal & Wedding -sivusto, sekä Lyreilia Oy:n ylläpitämä verkkokauppa:

Käsittelemme henkilötietoja aina suostumuksen perusteella. Annat suostumuksen aina automaattisesti henkilötietojesi käsittelyyn tehdessäsi ostoksia verkkokaupastamme. Kysymme aina erikseen luvan markkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen/LYYLI - Bridal & Wedding -jäsenyyden hoitaminen
 • Verkkokauppatilausten käsittely ja toimitus
 • Markkinoinnissa palveluistamme/mahdollisista tarjouksista kertominen
 • Tuotteiden, palveluiden ja sivuston kehittäminen - kuitenkin niin, ettei yksittäistä henkilöä pysty tästä tunnistamaan.

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot LYYLI Bridal & Wedding -jäseniltä ja Lyreilia Oy:n hallinnoimasta verkkokaupasta tilanneilta:

Asiakkaan yhteystiedot:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Osoite

Asiakastiedot:

Tiedot jäsensuhteen ylläpitämiseksi; henkilötiedot, historia tapahtumiin ilmoittautumisista, sekä tiedot ostoista ja toimituksista.

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin [email protected]

Tarkastusoikeus:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään kasvotusten, asiakkaan ottaessa yhteyttä sosiaalisen median kautta kertoen tietonsa (esim. jäsenasioihin liittyen) tai sähköpostitse/puhelimitse asiakkaalta kysyttäessä.

Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta verkkokauppaostojen yhteydessä.

Asiakkaalta itseltään hänen suostumuksen mukaisesti myös muissa yhteyksissä, jos asiakas haluaa antaa tietonsa esim. suoramarkkinointia varten.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin LYYLI - Bridal & Weddingin, sekä Lyreilia Oy:n ulkopuolelle.

Käytämme verkkokaupassamme iZettle AB:n palveluita. Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Verkkokauppaa hallinnoi Lyreilia Oy.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoa edellä mainittujen yritysten tietosuojakäytännöistä löydät yritysten omilta kotisivuilta.

8. KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät LYYLI Bridal & Weddingin, sekä Lyreilia Oy:n työntekijät, sekä mahdolliset vuokratuoli-/sopimusyrittäjyyssuhteessa olevat henkilöt näiden edellä mainittujen yritysten suhteen.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Eväste?

”Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti käyttäjän suostumusta.”

Lähde: Traficom, Kyberturvallisuuskeskus

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Käyttämämme evästeet:

 • LYYLI - Bridal & Wedding -sivustolla käytetään Googlen evästeitä palveluiden toimittamiseen ja liikenteen analysoimiseen. IP-osoitteesi ja käyttäjäagenttisi jaetaan Googlelle. Google saa myös suorituskyky‑ ja suojaustiedot, joiden avulla voidaan varmistaa laadukkaat palvelut, luoda käyttäjätilastoja, havaita väärinkäyttöä sekä reagoida siihen.
 • Verkkokauppamme toimii iZettle AB:n kautta. Niin kotisivut, kuin verkkokauppamme on suojattu SSL-varmenteella.
 • Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Ohjelma saa verkkosivun kävijästä tietoa, kun kävijän selain suorittaa Javascript-komentosarjan, joka haetaan Googlen palvelimelta verkkosivun lähdekoodiin sisältyvällä lyhyehköllä kutsulla. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.

Lähde Google Analytics tekstiin: Wikipedia lue lisää: Google Analytics

Lue lisää selaimesi asetuksista, jos haluat poistaa evästeiden käytön.

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä milloin vain. Jos tietosuojaa lähdetään muuttamaan niin, että se vaikuttaa negatiivisesti LYYLI Bridal & Wedding jäsenyyden ostaneen asiakkaan jäsensuhteeseen, ilmoitamme tästä ennen muutosta sivustollamme lyyliwedding.fi.

Jos et hyväksy tämän tietosuojaselosteen sisältöä, älä käytä LYYLI - Bridal & Weddingin sivustoa tai Lyreilia Oy:n hallinnoimaa verkkokauppaa.

Päivitetty viimeksi 22.03.2020.